vì sao cầu thang có bậc lẻ

Tại sao cầu thang thường có số bậc lẻ?

Một số người phương Tây tin vào sự may rủi cũng lựa chọn số bậc cầu thang lẻ. Trong trường hợp số bậc cầu thang là chẵn thì bước cuối cùng bạn đặt là chân trái, điều này gây bất tiện bởi ngược với thói quen chân phải luôn đi trước. Cầu thang được coi